Ασπρόπυργος, Ελλάδα 210 55 95 918 info@inoxstyle.gr

Δίκτυα Σωληνώσεων

Φάρμακα – Καλλυντικά – Τρόφιμα

Συγκόλληση

Orbital Welding

Πιστοποίηση

Σε Διαδικασίες & Συγκολλητές

ORBITAL WELDING

Οι συγκολλήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κατά την κατασκευή ενός δικτύου σωληνώσεων αποτελούν μία από τις κρισιμότερες διαδικασίες η οποία επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και την  ασφάλεια του τελικού αποτελέσματος.

Εναρμονιζόμαστε πλήρως με τους τρέχοντες  σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες ενώ επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού μας και σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Οι συγκολλήσεις τις οποίες πραγματοποιούμε γίνονται με αυτόματη μηχανή δορυφορικής συγκόλλησης (Orbital Welding Machine) με κεφαλή κλειστού τύπου ( Close Chamber Head ) κατάλληλη για High Purity εφαρμογές όπως είναι τα δίκτυα σωληνώσεων Απιονισμένου Νερού (PW) ή Απεσταγμένου / Στείρου Νερού (WFI). Χρησιμοποιούμε συσκευή Orbital welding του κορυφαίου γαλλικού οίκου Polysoude ο οποίος εξειδικεύεται στις συγκολλήσεις κρίσιμων εφαρμογών υγειονομικού χαρακτήρα.

Οι χειριστές μας αλλά και οι συγκολλητές μας είναι πιστοποιημένοι από ανεξάρτητο κοινοποιημένο φορέα και εκπαιδεύονται διαρκώς ώστε να παραμένουν ενημερωμένοι με τις τελευταίες τροποποιήσεις των κανονισμών ή με τις αλλαγές στα πρότυπα συγκολλήσεων κ.τ.λ

Με την ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου ένας πλήρης φάκελος τεκμηρίωσης σχετικά με τις συγκολλήσεις παραδίδεται στον πελάτη.

Orbital Welding

Σχεδιάζουμε και εκτελούμε τις συγκολλήσεις μας σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς για τα ανοξείδωτα δίκτυα σωληνώσεων υπερκάθαρων εφαρμογών ( High Purity) όπως είναι τα δίκτυα διανομής απιονισμένου (PW) και απεσταγμένου/στείρου (WFI) νερού. Όλες οι διαδικασίες συγκολλήσεων που ακολουθούμε αλλά και οι χειριστές είναι πιστοποιημένοι από ανεξάρτητο κοινοποιημένο φορέα. Με την ολοκλήρωση κάθε έργου παραδίδεται στον πελάτη ο πλήρης τεχνικός φάκελος συγκολλήσεων ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Ισομετρικά σχέδια με αριθμημένες τις συγκολλήσεις.
 • Welding Logs – Εκτυπώσεις δεδομένων συγκόλλησης από την συσκευή Orbital Welding για κάθε συγκόλληση που πραγματοποιήθηκε.
 • Welding Coupons – Δείγματα συγκόλλησης ανά βάρδια εργασίας/ αλλαγής συνθηκών συγκόλλησης.
 • Πιστοποιητικά μεθόδου συγκόλλησης (WPS).
 • Πιστοποιητικά Ικανότητας Χειριστών.
 • Πιστοποιητικά αδρανούς αερίου που χρησιμοποιήθηκε.
 • Άλλη τεκμηρίωση και επιπρόσθετοι έλεγχοι είναι εφικτοί κατά απαίτηση.

Η εκτέλεση των συγκολλήσεων με orbital welding machine παρουσιάζει μία σειρά κρίσιμων πλεονεκτημάτων, μέρος των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Διασφάλιση των απαιτουμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών της συγκόλλησης.
 • Διασφάλιση ομοιογένειας από την πρώτη έως και την τελευταία συγκόλληση.
 • Μείωση του χρόνου κατασκευής.
 • Μείωση του κόστους του έργου.
 • Ιχνηλασιμότητα των συγκολλήσεων μέσω της αυτόματης καταγραφής, κατά την διάρκεια της κατασκευής, από την συσκευή με μοναδικό κωδικό.
 • Αυτόματα παραγόμενο αρχείο συγκολλήσεων, με αναφορά του αποτελέσματος της κάθε συγκόλλησης ξεχωριστά.

Καλέστε μας στο 2105595918 ή στείλτε μας μήνυμα.